Vistalizator là gì?

Vistalizator Bạn đã mua một laptop ở nước ngoài nhưng nó được cài Windows bản nội địa, và bạn muốn chuyển nó về tiếng Anh hay tiếng mẹ đẻ của bạn cho dễ sử dụng?

Hãy thử Vistalizator - chương trình này sẽ giúp bạn thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows (hỗ trợ tất cả các phiên bản, bên cạnh 2 phiên bản được Microsoft hỗ trợ chính thức: Starter, Home Basic, Home Premium and Business/Professional).

Vistalizator giúp vượt qua giới hạn cài đặt 1 gói ngôn ngữ MUI trên những phiên bản Windows khác Ultimate.
Xem chi tiết về việc sử dụng đa ngôn ngữ trên Windows.

Tính Năng

 • Hoạt động được trên 32-bit và 64-bit Windows Vista/Windows 7
 • Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows trong vòng tối đa 5 phút! (chế độ cài Express)
 • Sử dụng gói ngôn ngữ Windows chính thức từ Microsoft
 • Bạn có thể cài tất cả 36 gói ngôn ngữ MUI và chuyển qua lại giữa chúng rất đơn giản
 • Bạn có thể cài tất cả 55 gói ngôn ngữ LIP cho Windows Vista trên nền gói ngôn ngữ MUI
 • Bạn có thể cài tất cả 59 gói ngôn ngữ LIP cho Windows 7 trên nền gói ngôn ngữ MUI
 • Tương thích với Vista Service Pack 1/2 và Windows 7 Service Pack 1
 • Tương thích với User Account Control (UAC) - hiện thông báo yêu cầu quyền quản trị khi cần thiết
 • Windows Speech Recognition hoạt động được với các ngôn ngữ sau:
  Chinese, English, French, German, Japanese và Spanish
 • Gói ngôn ngữ có thể được cài ở chế độ Internal hay Express, xem chi tiết

Đa ngôn ngữ trong Windows

Để cài dặt nhiều gói ngôn ngữ MUI thì:

 • Bạn may mắn đang xài phiên bản Ultimate/Enterprise của hệ điều hành Windows Vista/7
 • Cập nhật lên phiên bản Ultimate - thông qua Windows Anytime Upgrade
 • Cài mới lại Windows bằng đĩa cài Windows bản địa!
  (có thể dùng Windows Easy Transfer để di chuyển dữ liệu và cấu hình)
 • Tự tạo một đĩa DVD cài Windows đa ngôn ngữ và cài mới lại Windows!
 • Dùng Vistalizator trên Windows Vista hay 7 và cài ngôn ngữ mới chỉ trong vòng vài phút
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!