การติดตั้งภาษาใหม่แบบที่ละขั้นตอน

1. เรียกใช้ Vistalizator แล้วอนุญาตการพร้อมท์ของ UAC ถ้ามีการร้องขอ (เปิดการใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้น)

screenshot1

2. กด เพิ่มภาษา แล้วเปิดแพคภาษา: MUI (*.exe, *.cab) หรือ LIP (*.mlc).

screenshot2

3. รอจนกว่าระบบจะโหลดแพคภาษาเสร็จ ความเข้ากันได้ของแพคจะถูกตรวจสอบเช่นเดียวกัน

screenshot3

4. คุณสามารถเปลี่ยนโหมดในตารางได้ตามความต้องการ จากนั้นกด ติดตั้งภาษา

screenshot4

5. รอจนกว่าประมวลการติดตั้งภาษาจะเสร็จสิ้น: โหมด เร่งด่วน หรือ ภายใน

screenshot5

screenshot6

6. ยืนยันการเปลี่ยนภาษาจากภาษาปัจจุบันเป็นภาษาใหม่ (สามารถทำได้ภายหลัง)

screenshot7

7. ภาษาเร่งด่วน จะต้องรับการปรับปรุงทุกๆครั้งหลังจากการติดตั้ง (ขั้นตอน 7-10).

screenshot8

8. กด ปรับปรุงภาษา: รายการของขั้นตอนที่จำเป็นมีแสดงไว้ เพื่อดูรายละเอียด ให้ดูวิธีใช้

screenshot9

9. หากสามารถใช้งานได้: ดาวน์โหลดและเปิดตัวติดตั้งการปรับปรุงแบบเอกเทศ Windows ภายใน Vistalizator

10. ภาษาเร่งด่วนทุกประการจะถูกติดตั้งเองภายในไม่กี่วินาที

11. ออกจากโปรแกรมเพื่อเริ่มระบบใหม่เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงมีผล (ภาษาที่แสดงใหม่)

screenshot13

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!