เกี่ยวกับแพคภาษา Windows 7 RTM MUI

MUI หมายถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลายภาษา
มี แพคภาษา MUI แบบเต็ม (100%) และ แบบเฉพาะส่วน (80% ตามข้อมูลจากไมโครซอฟท์)
ภาษาแบบเต็มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของ Windows 7 ทั้งหมดระหว่างที่แพคภาษาแบบเฉพาะส่วนขาดการแปลไปบางส่วนซึ่งจะแสดงในภาษาอังกฤษเสมอไม่ว่าภาษาที่แสดงของ Windows 7 ดั้งเดิมจะเป็นอะไรก็ตาม:

 • ตัวโหลดเริ่มต้น: เมนูหลายแบบการเริ่มต้น ตัวเลือกเมนูเซฟ การทดสอบหน่วยความจำ
 • เครื่องมือดูแลระบบ: ตัวจัดการงาน ตัวแสดงเหตุการณ์ บริการ และไฟร์วอลล์ขั้นสูง...
 • นโยบายกลุ่ม (Windows 7 Professional/Ultimate เท่านั้น)
 • แฟ้มวิธีใช้บางส่วน

คุณสามารถใช้แพคภาษาเหล่านี้ได้ใน 64-bit Windows 7 RTM (การออกรุ่นครั้งดั้งเดิมของ Windows 7 ที่ไม่มี Service Pack)
เมื่อติดตั้งภาษา MUI คุณสามารถติดตั้ง ภาษา LIP เพิ่มเติม บนภาษานั้นๆ

เพื่อดูคุณสมบัติของระบบของคุณ (32/64-bit มีการติดตั้ง SP หรือไม่) ให้ไปที่แผงควบคุม -> ระบบและการบำรุงรักษา -> ระบบหรือคลิกขวาบนไอคอนคอมพิวเตอร์แล้วเลือก คุณสมบัติ


ดาวน์โหลดแพคภาษา 64-bit Windows 7 RTM MUI

(การเชื่อมโยงโดยตรงจาก Microsoft: ขนาดแตกต่าวกันไปตั้งแต่ 35 จนถึง 174 MB)

 • MD5: fcf4a1a7eeb24ef9f63d9c1b9a62b652
 • MD5: 7fb01b07282078027c46394651a0af0f
 • MD5: b64f349aeb694c08ae7e557a80e96f67
 • MD5: 515ec12a7b9edb2d0ed61268ef293616
 • MD5: 400903d5ec4db1aba2de6bb08e221c09
 • MD5: 3b7ce66b44c8f6bf45ba84ebcff31f22
 • MD5: 77e6c48438210b60d471fb52b9c38041
 • MD5: 32140d42ab93a7573bfd35597fc24fe1
 • MD5: 622c33290853deef3dbaefc6ef5a160f
 • MD5: 0a998abd76292b35f4eaf7f65ea477e9
 • MD5: c9caa929501177f75cc50220b7837973
 • MD5: 917cd86ef8626949a907cf37bb4ece54
 • MD5: 757ff65248496aff01ef6c608c191265
 • MD5: 21530f0c0ccf7677929734096d2e3240
 • MD5: ebf513a7a80960028361561bf3c00f9b
 • MD5: d169cd14ba49795d2526abbf11fe104a
 • MD5: 54fe5921a391621ccb1fa23af8a04273
 • MD5: 3f320d04cb84d4ede3bfc12fa6942d49
 • MD5: da7bf96f07a39a5fefe41cd9c38b360f
 • MD5: 0ed906d84568a124341a81760b6dfd9b
 • MD5: ff55f5d78026802101b164dd8f7bac5c
 • MD5: 619d5f81c47cee41af40222773699cbb
 • MD5: 461f39a67d72c4ef77dc3b3e4336a34a
 • MD5: 1743fc68760f80b560444d42c29b727f
 • MD5: 1b110e2b80bf2896f2ce46c63c476581
 • MD5: 482dbd3c7527af3630c349ebb334a9e3
 • MD5: 8afcac7504e9106dace6d7a9a05086a3
 • MD5: 6255183a913c94455aa3d7f4e4758555
 • MD5: 9446b9b7b4de3dbbfa39b30f511d8700
 • MD5: af98386dc456b584bb1381370cc96a74
 • MD5: ff334cb72436bf3451ac6bbae01b5304
 • MD5: ab96f038ca0b7aa121e7b26841a8290d
 • MD5: 55be05f2f34edcd0288821e0dba05c46
 • MD5: 78009254b6d4a4ae7abc70f9a4ed83b0
 • MD5: f5d6429319bb991495085062dd109938
 

ดาวน์โหลดแพคภาษา 64-bit Windows 7 RTM ภาษาจีน (ไต้หวัน) MUI

(แพคภาษาเป็นทางการ ไม่ให้บริการโดยไมโครซอฟท์เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง)

 • MD5: 3125eaf925e333300a6cac1e11707c5e
 

*** แพคภาษาแบบบางส่วน ดูบันทึกด้านบน
การตรวจสอบผลรวม MD5 มีไว้สำหรับการตรวจสอบว่าแพคภาษาถูกติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!