เกี่ยวกับแพคภาษา Windows 7 SP1 MUI

MUI หมายถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลายภาษา
มี แพคภาษา MUI แบบเต็ม (100%) และ แบบเฉพาะส่วน (80% ตามข้อมูลจากไมโครซอฟท์)
ภาษาแบบเต็มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของ Windows 7 ทั้งหมดระหว่างที่แพคภาษาแบบเฉพาะส่วนขาดการแปลไปบางส่วนซึ่งจะแสดงในภาษาอังกฤษเสมอไม่ว่าภาษาที่แสดงของ Windows 7 ดั้งเดิมจะเป็นอะไรก็ตาม:

 • ตัวโหลดเริ่มต้น: เมนูหลายแบบการเริ่มต้น ตัวเลือกเมนูเซฟ การทดสอบหน่วยความจำ
 • เครื่องมือดูแลระบบ: ตัวจัดการงาน ตัวแสดงเหตุการณ์ บริการ และไฟร์วอลล์ขั้นสูง...
 • นโยบายกลุ่ม (Windows 7 Professional/Ultimate เท่านั้น)
 • แฟ้มวิธีใช้บางส่วน

คุณสามารถใช้แพคภาษาเหล่านี้ได้ใน 32-bit Windows 7 RTM (การออกรุ่นครั้งดั้งเดิมของ Windows 7 ที่ไม่มี Service Pack)
เมื่อติดตั้งภาษา MUI คุณสามารถติดตั้ง ภาษา LIP เพิ่มเติม บนภาษานั้นๆ

เพื่อดูคุณสมบัติของระบบของคุณ (32/64-bit มีการติดตั้ง SP หรือไม่) ให้ไปที่แผงควบคุม -> ระบบและการบำรุงรักษา -> ระบบหรือคลิกขวาบนไอคอนคอมพิวเตอร์แล้วเลือก คุณสมบัติ


ดาวน์โหลดแพคภาษา 32-bit Windows 7 SP1 MUI

(การเชื่อมโยงโดยตรงจาก Microsoft: ขนาดแตกต่าวกันไปตั้งแต่ 35 จนถึง 155 MB)

 • MD5: c27fdadf9e42dfbf575b8ed62545a8c0
 • MD5: e2d99c78263c84f7363e547df9a17e61
 • MD5: 00291f42e6022956ede082c035e170ec
 • MD5: eb83570c42af6b6fe0e02423d0c68746
 • MD5: 2a9bcf5032904be6be75e6bc9c7330e3
 • MD5: d8b62603ae6d6f304b09042f3655c4bc
 • MD5: 84a9fbf919c942d26ca420f52bb30527
 • MD5: 4b866afafca4182b6e43865ed484a34e
 • MD5: 1dc10871673e687c13f8005421d319a2
 • MD5: b6afe0567d58bf1409f42959563e3b34
 • MD5: 2346472c2e165b2b399ab2d67ea62d86
 • MD5: 5b59c1406b9c4a5fad827542758378f2
 • MD5: fe8fa4179639d4d0f2f742bb27af189d
 • MD5: e4a671fb90a7e549037c01bf28299e31
 • MD5: cd115a60d8678e89b3e917afd93f7405
 • MD5: e945a0eff838db552677cdc80c641ad8
 • MD5: b1814c45b35de6a01786262f3f52ffa9
 • MD5: 5fe540063f8ff5221cb4df73b527d956
 • MD5: 13d4080fec3a9b231e9afc281309f746
 • MD5: 73ff19d29c7e0be1f4c1f6a59d1acd99
 • MD5: 7b80201760d27bcb234d838d6e68662b
 • MD5: d5b25263ccfe7764088cdfaff574a240
 • MD5: 1edd413ff2c4fd4f501a2272c67c16a3
 • MD5: 8d887d778abdc8a1f02e997267e52c25
 • MD5: c0da2d8d12a643ded3de2978b2efcdf4
 • MD5: 69078cf71d2ca714c5553254ec1715f7
 • MD5: ad4eb6519e52f4f34b8675b6a10c414b
 • MD5: 94c098cd5da9793c1cba3c53911c0128
 • MD5: 26d72df173c5e6527ad1fcdee4a65c76
 • MD5: a14ee02f16c3d017f15651fc763fafbf
 • MD5: 02f60841bab1a33684fe503df6ddd306
 • MD5: 402949891eae1c97c64a07ce251c8874
 • MD5: 98456fff49251b58b51f44ead5ded687
 • MD5: 86e19d2aa43243277094464fc2ac12eb
 • MD5: 22d066afe0edeb00215b540fcc604877
 

ดาวน์โหลดแพคภาษา 32-bit Windows 7 SP1 ภาษาจีน (ไต้หวัน) MUI

(แพคภาษาเป็นทางการ ไม่ให้บริการโดยไมโครซอฟท์เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง)

 • MD5: b9735380ea2f86177be50f49d487ffb3
 

*** แพคภาษาแบบบางส่วน ดูบันทึกด้านบน
การตรวจสอบผลรวม MD5 มีไว้สำหรับการตรวจสอบว่าแพคภาษาถูกติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!