Inštalovanie nového jazyka krok za krokom

1. Spustite Vistalizator, povoľte spustenie v UAC dialógu (štandardne zapnuté).

screenshot1

2. Stlačte Pridaj jazyky a otvorte jazykový balík(y): MUI (*.exe, *.cab) alebo LIP (*.mlc).

screenshot2

3. Počkajte kým sa načíta jazykový balík, taktiež sa overí jeho integrita.

screenshot3

4. Voliteľne sa dá zmeniť inštalačný mód v tabuľke jazykov. Potom stlačte Nainštaluj jazyk.

screenshot4

5. Počkajte kým sa dokončí inštalácia: Expresný alebo Interný mód.

screenshot5

screenshot6

6. Potvrďte zmenu jazyka (môže sa vykonať aj dodatočne).

screenshot7

7. Expresné jazyky musia byť zvyčajne aktualizované po samotnej inštalácii (kroky 7-10).

screenshot8

8. Stlačte Aktualizuj jazyky: zobrazí sa zoznam potrebných aktualizácií.

screenshot9

9. Ak treba: Stiahnite a otvorte požadované aktualizácie Windows vo Vistalizatore.

10. Všetky potrebné Expresné jazyky sa aktualizujú v priebehu pár sekúnd.

11. Ukončite program čím sa reštartuje systém aby sa premietli zmeny (nový jazyk).

screenshot13

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!