Λήψη

Λήψη Vistalizator v2.75, MD5 checksum: ae423f631ce0d0167109af2416e3e69f
Δωρεάν πρόγραμμα, 1.15 MB φορητή έκδοση, τελευταία ενημέρωση στις 25 Μαρτίου 2016
Ο Vistalizator είναι πιστοποιημένος από τη Softpedia ότι είναι 100% καθαρός: όχι viruses, όχι adware, όχι spyware

Κατεβάστε επιπλέον γλώσσες για τον Vistalizator και αποσυμπιέστε το ZIP αρχείο στον φάκελο του προγράμματος.

Κατεβάστε Windows MUI πακέτο/α γλώσσας/ων:
    για 32-bit Vista RTM (χωρίς SP)
    για 32-bit Vista SP1
    για 32-bit Vista SP2
    για 64-bit Vista RTM (χωρίς SP)
    για 64-bit Vista SP1
    για 64-bit Vista SP2
    για 32-bit Windows 7 RTM (χωρίς SP)
    για 32-bit Windows 7 SP1
    για 64-bit Windows 7 RTM (χωρίς SP)
    για 64-bit Windows 7 SP1

Κατεβάστε Windows LIP πακέτο/α γλώσσας/ων: απαιτούν ένα κεντρικό πακέτο γλώσσας MUI για να εγκατασταθούν πρώτα
    για 32-bit Vista (είτε RTM ή SP1 ή SP2)
    για 32-bit Windows 7 (είτε RTM ή SP1)
    για 64-bit Windows 7 (είτε RTM ή SP1)

Προτείνεται να εγκατασταθεί το Vista Service Pack πριν γίνει εγκατάσταση γλωσσών με τον Εξπρές τρόπο. Χρησιμοποιήστε το Windows Update ή κατεβάστε το Vista SP2, πρώτα δείτε σημειώσεις για το Service Pack.
    Vista 32-bit Service Pack 2 Όλες οι Γλώσσες (475 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 2 Όλες οι Γλώσσες (745 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 2 Πέντε Γλώσσες (348 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 2 Πέντε Γλώσσες (577 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 1 Όλες οι Γλώσσες (544 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 1 Όλες οι Γλώσσες (873 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 1 Πέντε Γλώσσες (435 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 1 Πέντε Γλώσσες (727 MB)
Το SP των Πέντε Γλωσσών είναι μόνο για τις γλώσσες των Vista: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπονέζικα και Ισπανικά.

Προτείνεται να εγκατασταθεί το Windows 7 Service Pack πριν γίνει εγκατάσταση γλωσσών με τον Εξπρές τρόπο. Χρησιμοποιήστε το Windows Update ή κατεβάστε το Windows 7 SP1, πρώτα δείτε σημειώσεις για το Service Pack.
    Windows 7 32-bit Service Pack 1 Όλες οι Γλώσσες (537 MB)
    Windows 7 64-bit Service Pack 1 Όλες οι Γλώσσες (903 MB)

Κατεβάστε αναβαθμίσεις των Windows: δείτε λεπτομέρειες στη Βοήθεια
    Windows Update Agent για 32-bit Windows 7 (2.62 MB, v7.6.7601.19016)
    Windows Update Agent για 64-bit Windows 7 (3.17 MB, v7.6.7601.19016)
    Windows Update Agent για 32-bit Windows Vista (6.47 MB, v7.6.7600.256)
    Windows Update Agent για 64-bit Windows Vista (7.47 MB, v7.6.7600.256)
    Mount Manager Vulnerability Fix (KB3071756) για 32-bit Windows 7 SP1 (8.15 MB)
    Mount Manager Vulnerability Fix (KB3071756) για 64-bit Windows 7 SP1 (16.3 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3060716) για 32-bit Windows 7 SP1 (7.48 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3060716) για 64-bit Windows 7 SP1 (15.4 MB)
    DES Encryption Update (KB3057154) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.77 MB)
    DES Encryption Update (KB3057154) για 64-bit Windows 7 SP1 (6.86 MB)
    Update for Diagnostic Telemetry (KB3068708) για 32-bit Windows 7 SP1 (19.2 MB)
    Update for Diagnostic Telemetry (KB3068708) για 64-bit Windows 7 SP1 (27.8 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3061518) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.59 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3061518) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.82 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3045999) για 32-bit Windows 7 SP1 (6.81 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3045999) για 64-bit Windows 7 SP1 (13.9 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3046049) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.15 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3046049) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.35 MB)
    SHA-2 Code Signing Update (KB3033929) για 32-bit Windows 7 SP1 (26.4 MB)
    SHA-2 Code Signing Update (KB3033929) για 64-bit Windows 7 SP1 (43.7 MB)
    Windows Kernel Security Update (KB3035131) για 32-bit Windows 7 SP1 (6.32 MB)
    Windows Kernel Security Update (KB3035131) για 64-bit Windows 7 SP1 (11.3 MB)
    SChannel Cumulative Update (KB3023607) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.15 MB)
    SChannel Cumulative Update (KB3023607) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.36 MB)
    Kernel-Mode Driver Vulnerability Fix (KB3023562) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.22 MB)
    Kernel-Mode Driver Vulnerability Fix (KB3023562) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.5 MB)
    Command-line Auditing Update (KB3004375) για 32-bit Windows 7 SP1 (6.49 MB)
    Command-line Auditing Update (KB3004375) για 64-bit Windows 7 SP1 (11.6 MB)
    RDP Vulnerability Fix (KB3003743) for για-bit Windows 7 SP1 (3.44 MB)
    RDP Vulnerability Fix (KB3003743) for για-bit Windows 7 SP1 (6.01 MB)
    SChannel Vulnerability Fix (KB2992611) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.06 MB)
    SChannel Vulnerability Fix (KB2992611) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.22 MB)
    Credentials Protection Update (KB2871997) για 32-bit Windows 7 SP1 (6.8 MB)
    Credentials Protection Update (KB2871997) για 64-bit Windows 7 SP1 (12.7 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973337) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.05 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973337) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.19 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973351) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.31 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973351) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.56 MB)
    Credentials Protection Update (KB2982378) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.09 MB)
    Credentials Protection Update (KB2982378) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.26 MB)
    Kerberos Vulnerability Fix (KB3011780) για 32-bit Windows 7 SP1 (3.14 MB)
    Kerberos Vulnerability Fix (KB3011780) για 64-bit Windows 7 SP1 (5.54 MB)
    Windows Search 4.0 για 32-bit Vista SP1 (9.1 MB)
    Windows Search 4.0 για 64-bit Vista SP1 (11.8 MB)

Για να βρείτε τις λεπτομέρειες του συστήματός σας (32-bit/64-bit, SP1/SP2 εγκατεστημένο ή όχι):
  • Πηγαίνετε στον Πίνακα Ελέγχου -> Σύστημα και Συντήρηση -> Σύστημα
  • Δεξί click στο εικονίδιο "Υπολογιστής" στο Start Menu ή στην Επιφάνεια Εργασίας και πατήστε Ιδιότητες
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!