Инсталиране на нов език - стъпка по стъпка

1. Стартирайте Vistalizator, разрешете искането на UAC (разрешено е по подразбиране).

screenshot1

2. Натиснете Add languages и отворете езиков пакети/и: MUI (*.exe, *.cab) или LIP (*.mlc).

screenshot2

3. Изчакайте езиковия пакет да се зареди, неговата цялостност ще бъде проверена.

screenshot3

4. Ако искате може да промените режима на инсталиране в таблица. След това натиснете Install language.

screenshot4

5. Изчакайте инсталационният процес да завърши: експресен или вътрешен режим.

screenshot5

screenshot6

6. Потвърдете промяната на езика на интерфейса на новия език (може да бъде направено по-късно).

screenshot7

7. Експресните езици обикновено се нуждаят от актуализация ведната глед инсталацията (стъпки 7-10).

screenshot8

8. Натиснете Update languages: ще се покаже списъкът с необходимите актуализации, вижте повече в Помощ.

screenshot9

9. Ако това е приложимо: Изтеглете и отворете изискваните самостоятелни актуализации за Windows в Vistalizator.

10. Всички необходими експресни езици ще бъдат обновени за няколко секунди.

11. Излезте от програмата, за да рестартирате системата и новите промени да влязат в сила (нов език на интерфейса).

screenshot13

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!