За MUI езиковите пакети за Vista SP1

Съкращението MUI означава многоезичен потребителски интерфейс.
Има пълни (100%) и частични (80% според Microsoft) MUI езикови пакети.
Пълните езици променят целия потребителски интерфейс на Vista, а при частичните част от интерфейса остава непреведен. Непреведената част винаги е на английски език, независимо от оригиналния език на Vista:

 • Bootloader: Multi-boot menu, Safe menu options, Memtest
 • Administrative Tools: Task Scheduler, Event Viewer, Services, Advanced Firewall...
 • Group Policy (само Vista Business/Ultimate)
 • Някои езикови файлове

Можете да използвате тези езикови пакети за 64-битовата версия на Vista с SP1 и дори за 64-битовата версия на Vista RTM (първоначалното издание на Vista без Сервизен пакет).
За да откриете типа на вашата система (32-битова/64-битова, и инсталиран или не SP1), отидете в контролния панел -> Система и поддръжка -> Система и щракнете с десен бутон върху иконата Компютър в меню Старт и изберете Свойства


Връзки за изтегляне на MUI езикови пакети за 64-битовата Vista SP1

(директни връзки от Microsoft: размерът варира от 147 до 372 MB)

 • MD5: 5efe206d77667530bcd3152d053e39ed
 • MD5: 32024c8281c08dc7f61d177604abc167
 • MD5: 1476e50f7563d84fba4a11b6055559fb
 • MD5: 9160ca22c6d534ea82b4860fbe50df6b
 • MD5: 49e8188a0ceedaa15b5483c79ca157d9
 • MD5: d95119c065d5a008e39a3cccfdee2cb4
 • MD5: 4270a5fbe624bca72d73e95b42964729
 • MD5: d895b31d815139d144bfc84b37e33edf
 • MD5: 3d4a0c9e1ed9d7e901bc6e518c91657d
 • MD5: e5dcbcb8a0823b0415dd715678346f93
 • MD5: 9a74be8d8f2019a8c26761141074ceb6
 • MD5: 0cfa7e428a190521be4b959eef512f03
 • MD5: bf0a2bee5cc080857d86a713f9636ac0
 • MD5: 9f90b0ff0406249004f1bcb7537fbf3a
 • MD5: 1c5c75b81eecc6e3e0cafc3efdf9eb19
 • MD5: 5c19b8bde65d78d288dc34ee1a75e855
 • MD5: b317166244a9152077cc1dcfd81714ea
 • MD5: b0c53d1c21d53d121ccdeeb15e0702bb
 • MD5: fa728bcabdb1eaeb7844de7a9efdd998
 • MD5: 4420ed0478df45d1e48b9b9af377dd87
 • MD5: 386bf3d8063fe82de093b607eb6a64e7
 • MD5: 82fb75b7d288b0acc731453a40ddee77
 • MD5: 7e8f8d5db8834ab51c023421e5316b95
 • MD5: e894de1f23c6a04c1bf67178a5e5aeba
 • MD5: a18c8806990517321cd703a82f750692
 • MD5: ac935eeb08140a3b4d2a311dad8a2f19
 • MD5: 726eb5a4676b731e7cc755f7829d28f0
 • MD5: 25bd44286575d0ce56a70af643539b4a
 • MD5: c7c11cc55b7183be7f7c64b5f778be86
 • MD5: b5f0693e858b18148761b59171971f5d
 • MD5: 548d1a793c59a505ba2c2e700b581087
 • MD5: 398c198ce5a760fbce51a7ac189f98bd
 • MD5: af9a9df3051df20254d69ce9009d257b
 • MD5: 74af35760acdaf8ff4adca1a91802590
 • MD5: 96ac3d5b1b2689596c02dd123a6d6257
 

Връзка за изтегляне на китайски (Тайван) MUI езиков пакет за 64-битовата версия на Vista SP1

(официален езиков пакет, който не може да бъде свален от сайта на Microsoft поради политически проблеми)

 • MD5: 8d97034ee3ac6dcfa8dfaf358b5ddc54
 

Можете да използвате този езиков пакет за 64-битовата версия на Vista, RTM или SP1.

*** частичен езиков пакет, виж забележката по-горе
MD5 сумата може да бъде използвана за проверка дали езиковият пакет е свален правилно

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!