За MUI езиковите пакети за Windows 7 SP1

Съкращението MUI означава многоезичен потребителски интерфейс.
Има пълни (100%) и частични (80% според Microsoft) MUI езикови пакети.
Пълните езици променят целия потребителски интерфейс на Windows 7, а при частичните част от интерфейса остава непреведен. Непреведената част винаги е на английски език, независимо от оригиналния език на Windows 7:

 • Bootloader: Multi-boot menu, Safe menu options, Memtest
 • Administrative Tools: Task Scheduler, Event Viewer, Services, Advanced Firewall...
 • Group Policy (само Windows 7 Professional/Ultimate)
 • Някои езикови файлове

Можете да използвате тези езикови пакети за 32-битовата версия на Windows 7 с SP1 и дори за 32-битовата версия на Windows 7 RTM (първоначалното издание на Windows 7 без Сервизен пакет).
След инсталацията на определени MUI езици, можете да инсталирате допълнителни LIP езици върху тях.

За да откриете типа на вашата система (32-битова/64-битова, и инсталиран или не SP), отидете в контролния панел -> Система и поддръжка -> Система и щракнете с десен бутон върху иконата Компютър в меню Старт и изберете Свойства.


Връзки за изтегляне на MUI езикови пакети за 32-битовата Windows 7 SP1

(директни връзки от Microsoft: размерът варира от 35 до 155 MB)

 • MD5: 1dc10871673e687c13f8005421d319a2
 • MD5: c27fdadf9e42dfbf575b8ed62545a8c0
 • MD5: e2d99c78263c84f7363e547df9a17e61
 • MD5: e4a671fb90a7e549037c01bf28299e31
 • MD5: 84a9fbf919c942d26ca420f52bb30527
 • MD5: b6afe0567d58bf1409f42959563e3b34
 • MD5: cd115a60d8678e89b3e917afd93f7405
 • MD5: 02f60841bab1a33684fe503df6ddd306
 • MD5: b1814c45b35de6a01786262f3f52ffa9
 • MD5: 00291f42e6022956ede082c035e170ec
 • MD5: eb83570c42af6b6fe0e02423d0c68746
 • MD5: 13d4080fec3a9b231e9afc281309f746
 • MD5: 73ff19d29c7e0be1f4c1f6a59d1acd99
 • MD5: 7b80201760d27bcb234d838d6e68662b
 • MD5: fe8fa4179639d4d0f2f742bb27af189d
 • MD5: d5b25263ccfe7764088cdfaff574a240
 • MD5: 1edd413ff2c4fd4f501a2272c67c16a3
 • MD5: 8d887d778abdc8a1f02e997267e52c25
 • MD5: c0da2d8d12a643ded3de2978b2efcdf4
 • MD5: 69078cf71d2ca714c5553254ec1715f7
 • MD5: ad4eb6519e52f4f34b8675b6a10c414b
 • MD5: 26d72df173c5e6527ad1fcdee4a65c76
 • MD5: a14ee02f16c3d017f15651fc763fafbf
 • MD5: 94c098cd5da9793c1cba3c53911c0128
 • MD5: 98456fff49251b58b51f44ead5ded687
 • MD5: 86e19d2aa43243277094464fc2ac12eb
 • MD5: 22d066afe0edeb00215b540fcc604877
 • MD5: e945a0eff838db552677cdc80c641ad8
 • MD5: 2346472c2e165b2b399ab2d67ea62d86
 • MD5: 5b59c1406b9c4a5fad827542758378f2
 • MD5: 4b866afafca4182b6e43865ed484a34e
 • MD5: 2a9bcf5032904be6be75e6bc9c7330e3
 • MD5: d8b62603ae6d6f304b09042f3655c4bc
 • MD5: 402949891eae1c97c64a07ce251c8874
 • MD5: 5fe540063f8ff5221cb4df73b527d956
 

Връзка за изтегляне на китайски (Тайван) MUI езиков пакет за 32-битовата версия на Windows 7 SP1

(официален езиков пакет, който не може да бъде свален от сайта на Microsoft поради политически проблеми)

 • MD5: b9735380ea2f86177be50f49d487ffb3
 

*** частичен езиков пакет, виж забележката по-горе
MD5 сумата може да бъде използвана за проверка дали езиковият пакет е свален правилно

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!