ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Vistalizator v2.63, MD5 ตรวจสอบผลรวม: 5def875c32d7ae0c18390afd32f04701
ฟรีแวร์ 1.13 MB โปรแกรมประยุกต์แบบพกพา ปรับปรุงล่าสุด 18 มีนาคม 2558
Vistalizator ได้รับการ รับรอง Softpedia ให้เป็น 100% ปลอดภัย: ไม่มีไวรัส ไม่มีโปรแกรมโฆษณา ไม่มีโปรแกรมแฝง

ดาวน์โหลด ภาษาเพิ่มเติมสำหรับ Vistalizator แล้วขยาย ZIP ไปยังโฟลเดอร์ทำงานของโปรแกรม

ดาวน์โหลดแพคภาษา MUI:
    สำหรับ 32-bit Vista RTM (ไม่มี SP)
    สำหรับ 32-bit Vista SP1
    สำหรับ 32-bit Vista SP2
    สำหรับ 64-bit Vista RTM (ไม่มี SP)
    สำหรับ 64-bit Vista SP1
    สำหรับ 64-bit Vista SP2
    สำหรับ 32-bit Windows 7 RTM (ไม่มี SP)
    สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1
    สำหรับ 64-bit Windows 7 RTM (ไม่มี SP)
    สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1

ดาวน์โหลดแพคภาษา LIP: ต้องภาษา MUI แม่ก่อน
    สำหรับ 32-bit Vista (ไม่ว่าจะเป็น RTM หรือ SP1 หรือ SP2 ก็ได้)
    สำหรับ 32-bit Windows 7 (ไม่ว่าจะเป็น RTM หรือ SP1)
    สำหรับ 64-bit Windows 7 (ไม่ว่าจะเป็น RTM หรือ SP1)

ขอแนะนำให้ติดตั้ง Vista Service Pack ก่อนที่จะติดตั้งภาษาใหม่ในโหมดเร่งด่วน ใช้ Windows Update หรือดาวน์โหลด Vista SP2 ดู หมายเหตุเกี่ยวกับ Service Pack ก่อน
    Vista 32-bit Service Pack 2 ทุกภาษา (475 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 2 ทุกภาษา (745 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 2 ห้าภาษา (348 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 2 ห้าภาษา (577 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 1 ทุกภาษา (544 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 1 ทุกภาษา (873 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 1 ห้าภาษา (435 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 1 ห้าภาษา (727 MB)
ห้าภาษา SP จะใช้ได้เฉพาะสำหรับ Vista ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น หรือสเปน

ขอแนะนำให้ติดตั้ง Windows 7 Service Pack ก่อนที่จะติดตั้งภาษาใหม่ในโหมดเร่งด่วน ใช้ Windows Update หรือดาวน์โหลด Windows 7 SP1 ดู หมายเหตุเกี่ยวกับ Service Pack ก่อน
    Windows 7 32-bit Service Pack 1 ทุกภาษา (537 MB)
    Windows 7 64-bit Service Pack 1 ห้าภาษา (903 MB)

ดาวน์โหลด การปรับปรุง Windows: ดูข้อมูลต่างๆในวิธีใช้
    Windows Update Agent สำหรับ 32-bit Windows (9.27 MB, v7.6.7600.320)
    Windows Update Agent สำหรับ 64-bit Windows (10.7 MB, v7.6.7600.320)
    SChannel Cumulative Update (KB3023607) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.15 MB)
    SChannel Cumulative Update (KB3023607) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.36 MB)
    Kernel-Mode Driver Vulnerability Fix (KB3023562) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.22 MB)
    Kernel-Mode Driver Vulnerability Fix (KB3023562) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.5 MB)
    Command-line Auditing Update (KB3004375) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (6.49 MB)
    Command-line Auditing Update (KB3004375) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (11.6 MB)
    RDP Vulnerability Fix (KB3003743) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.44 MB)
    RDP Vulnerability Fix (KB3003743) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (6.01 MB)
    SChannel Vulnerability Fix (KB2992611) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.06 MB)
    SChannel Vulnerability Fix (KB2992611) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.22 MB)
    Credentials Protection Update (KB2871997) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (6.8 MB)
    Credentials Protection Update (KB2871997) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (12.7 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973337) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.05 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973337) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.19 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973351) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.31 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973351) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.56 MB)
    Credentials Protection Update (KB2982378) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.09 MB)
    Credentials Protection Update (KB2982378) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.26 MB)
    Kerberos Vulnerability Fix (KB3011780) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.14 MB)
    Kerberos Vulnerability Fix (KB3011780) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.54 MB)
    Windows Search 4.0 สำหรับ 32-bit Vista SP1 (9.1 MB)
    Windows Search 4.0 สำหรับ 64-bit Vista SP1 (11.8 MB)

หากต้องการทราบคุณสมบัติของระบบ (32-bit/64-bit, SP1/SP2 ติดตั้งหรือไม่):
  • ไปที่แผงควบคุม -> ระบบและการบำรุงรักษา -> ระบบ
  • คลิกขวาที่ไอคอนคอมพิวเตอร์ในเมนูเริ่มและเลือกคุณสมบัติ

มีอะไรใหม่


22 เมษายน 2555

v2.50

  • ทำงานบน Windows 7 SP1

สิ่งที่ต้องทำ

N/A


สภาวะการเปลี่ยนแปลง

v2.40 (23 มิถุนายน 2553)
ทำงานบน Windows 7 N
สนับสนุน LIP สำหรับ Windows 7

v2.30 (17 ตุลาคม 2552)
ทำงานบน Windows 7 RTM
สนับสนุน Windows Vista SP2
สนับสนุน 13 ภาษาใหม่ LIP สำหรับ Windows Vista
การสนับสนุนหลายภาษาสำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้โปรแกรม
วิธีใช้โปรแกรมมีให้ใช้ใน 8 ภาษา

v2.10 (8 มีนาคม 2552)
สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่มีผลต่อ Vista ภาษาเฉพาะทรัพยากร:
การแก้ปัญหา Windows Update และใช้ Windows ค้นหาปัญหาใน 4.0
มีการเอาแฟ้มภาษาออกจริงเมื่อถอนการติดตั้งภาษาเร่งด่วน
การช่วยเหลือทั้งหมดที่มีการเชื่อมโยงไปยังสนับสนุนภาษาแพ็ค

v2.01 (4 มกราคม 2552)
LIP สนับสนุน 40 ภาษาพวกเขาสามารถติดตั้งเมื่อติดตั้งภาษาแม่ของตน
ทดลองคุณสมบัติ: สามารถที่จะติดตั้งภาษากับภายใน Vista
สนับสนุนภาษาจีน (ไต้หวัน) MUI ชุดไม่เป็นทางการ
หลายภาษาที่สามารถติดตั้งในเวลาเดียว
การตรวจสอบความสมบูรณ์ในแฟ้มจะใช้เมื่อโหลดภาษาแพ็ค (โดยใช้ MD5 checksum)
การแก้ปัญหาเล็กน้อย ตัวแปรบรรทัดคำสั่ง

v1.40 (31 กรกฎาคม 2551)
ภาษาใหม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา fallback แทนภาษาต้นฉบับ Vista
ปลอดภัยจัดการเซสชัน Vista ปิด (ออกจากระบบ/เริ่มระบบใหม่/ปิด)

v1.30 (15 พฤษภาคม 2551)
การรู้จำเสียง ในอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน และสเปน

v1.20 (8 พฤษภาคม 2551)
Vistalizator ทำงานโดยไม่มีปัญหาภายใต้ 64-bit Vista

v1.10 (18 เมษายน 2551)
เข้ากันได้อย่างเต็มที่กับ Vista Service Pack 1
คุณสามารถปรับปรุงภาษาที่ติดตั้งภายใต้ Vista RTM ให้เข้ากันได้กับ SP 1 หลังจากการติดตั้ง SP1 ได้

v0.95 เบต้า (1 เมษายน 2551)
การทำให้เป็นแบบท้องถิ่นที่สมบูรณ์:
ข้อความการเริ่มต้นของ Vista - Bootloader, Memtest, ตัวเลือกเซฟโหมด
องค์ประกอบ Microsoft .NET - โดยเฉพาะเครื่องมือดูแลระบบและการจัดการคอมพิวเตอร์

v0.90 เบต้า (28 มีนาคม 2551)
การออกรุ่นเริ่มแรก - การทำให้เป็นแบบท้อนถิ่นในบางพื้นที่เท่านั้น

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!